Trendgruppen PR

Trendgruppen PR växer

August 30, 2017
Från och med augusti är Annika Gehöör ny projektledare och i september börjar Amanda Wikman som projektkoordinator.

News